OFERTA

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Emilia

PRAWO JAZDY KAT. B

Oferujemy kurs prawa jazdy kat. B, który uprawnia do prowadzenia samochodu osobowego oraz samochodu ciężarowego o DMC (dopuszczalna masa całkowita) do 3,5 t, ponadto w/w kategoria zezwala na prowadzenie ciągnika rolniczego. Co ważne, kategoria B daje możliwość prowadzenia pojazdów niższych kategorii: AM i B1, chodzi zatem o motorowery, czterokołowce i czterokołowce lekkie. Uprawnienia zawarte w dokumencie z „wbitą” kategorią B dają także możliwość ciągnięcia przyczepy lekkiej, a więc takiej, której DMC nie przekracza 750 kg.


SAMOCHODY

Naukę jazdy prowadzimy samochodami KIA RIO(takimi samymi na których odbywają się egzaminy państwowe w WORD w Poznaniu). W wyjątkowych sytuacjach wykorzystujemy również pojazd rezerwowy Renault Clio.


BADANIA LEKARSKIE

W naszej szkole jest możliwość wykonania badań lekarskich konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów mechanicznych dla kategorii prawa jazdy B.
Wykonujemy również badania dla kierowców w celu przedłużenia posiadanych już uprawnień w zakresie prawa jazdy : AM, A1, A2, A, B1, B.
Badania kierowców przeprowadzane są przez lekarza posiadającego uprawnienia do badań kierowców, wydane przez wojewodę WIELKOPOLSKIEGO.
Koszt takiego badania to 200zł (cena urzędowa).


KURS PODSTAWOWY

Kurs podstawowy obejmuje 30 godz zajęć teoretycznych oraz 30 godz zajęć praktycznych. Szkolenie teoretyczne prowadzimy pod wskazanymi adresami:

Kórnik, ul. Poznańska 3 (budynek naprzeciwko Liceum Ogólnokształcącego i Technikum)

Zaniemyśl, ul. Średzka 16 (budynek Straży Pożarnej)

W trakcie wykładów wykorzystujemy różne formy edukacyjne, aby każda osoba przyswoiła wiedzę z zajęć. U nas nie stosujemy zasady 3Z (Zakuć Zdać Zapomnieć).

Plac manewrowy, na którym mamy możliwość nauki jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu (tzw. Łuk) oraz ćwiczenia ruszania na wzniesieniu, umiejscowiony jest w Zaniemyślu przy ul. Średzkiej 16.


ALKOGOGLE

W naszej szkole mamy do dyspozycji alkogogle, które wykorzystujemy podczas zajęć teoretycznych, by każdy kursant mógł sobie uświadomić jakim zagrożeniem jest jazda na podwójnym gazie.

Alkogogle służą do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu:

  • obniżenie koncentracji,
  • spowolnienie czasu reakcji,
  • niemożność określenia kierunków,
  • zniekształcenie widzianego obrazu,
  • zmiany w ocenie odległości,
  • zmniejszenie możliwości oceny sytuacji,
  • podwójne widzenie,
  • brak koordynacji mięśniowej.